Header Ads

Baka ang pagpatay nang sunod-sunod na nauwi sa pagpatay sa mayor, may kinalaman sa cover-up kasi maraming nababanggit eh says Lacson
The death of the late Mayor Espinosa make rounds online and some Senators can't stop but comment on that happening because on the preliminary reports the police said that Espinosa engage in a shootout and that's the main reason why  they shoot them dead. Lacson in a radio interview by DZMM said that, 

“Di sa di natin gusto proteksyunan dahil alam nating public knowledge ang kanilang pagka-involveme sa illegal drugs kundi ang gusto natin malaman, ang primary interest ko rito, baka ang pagpatay nang sunod-sunod ng mga taong may kinalaman na nauwi sa pagpatay sa mayor, may kinalaman sa cover-up. Yan ang interest ko rito kasi maraming nababanggit eh,” Lacson said in an interview on DZMM radio.

No comments

Powered by Blogger.