Header Ads

‘Hannibal’ Duterte to Abu Sayyaf: I will eat you alive


President Rodrigo Duterte cautioned the Abu Sayyaf Group that he could likewise be as heartless and boorish as they are or far more atrocious. 

In a discourse before the Filipino Community in Laos Tuesday morning, Duterte said that he couldalso be a savage and eat the Abu Sayyaf individuals with just "vinegar and salt" to flavor up his toll. 

"Alam mo kaya kong kumain ng tao. Talagang buksan ko 'yang katawan mo, bigyan mo ako suka't asin, kakainin kita. Oo, totoo. You, pagalitin mo akong talagang sasagad na, kaya kong kumain ng tao bigyan mo lang ako suka't asin, kakainin ko sa harap nila 'yan," said Duterte. 

He requested that the group of onlookers give him additional time – around a few months – to pound the Abu Sayyaf and promised to abandon one coconut tree remaining in their home base in Sulu. 

"Hindi ako magpapautang. Sige lang, bomba lang kayo ng bomba. Pagdating ng panahon, kakainin ko kayo sa harap ng tao. I will eat up you and on the off chance that I need to eradicate you, energy ko — sabi ko, pagkatapos, walang makatayo diyan ni isang niyog. Ni isang niyog, walang tatayo diyan," said Duterte. 

He said he wa the main politiko equipped for battling the Abu Sayyaf in their own particular terms. 

"Magtingin ka diyan sa larawan ng pulitika ng Maynila. Sino-sinong nandiyan? Sinong pwedeng mag-Presidente? Gawin mo 'yan. Kaya nila yan, kumain ng tao? Oo. Ako, pag galitin mo ako, sa totoo lang. I will decimate you. Crude. Gano'n ako kasi, ewan ko, siguro baka Moro man ang lola ko, Maranao. Ang tatay ko siguro ang wakwak," said Duterte. source

No comments

Powered by Blogger.